Diensten

Projectinitiatie & projectuitvoer

Initiëren en uitvoeren van veelal complexe projecten, met in de aanpak een sterke focus op resultaat,
WIN-WIN’s en het gebruik van best practices. In de aansturing ligt het accent op een (efficiënte)
samenwerking en afspraak = afspraak. Middels kernachtige rapportages worden stuurgroep en
stakeholders continue geinformeerd over de voortgang en de mate waarin een project in control is.

Haalbaarheidsstudies

Diensten Business EyesOpstellen van heldere, goed onderbouwde business cases, per alternatief voorzien van winstbijdrages,strategierealisatie en risicoprofielen op basis waarvan klanten de juiste afwegingen kunnen maken bij het inzetten van schaarse middelen.

RFI’s & RFP’s

Opstellen van Requests For Information ten behoeve van leveranciers-
selecties en Requests For Proposal ten behoeve van offertespecificaties
bij grote investeringen c.q. aanbestedingen.

Coaching

Begeleiden van (junior) projectmanagers voor IPMA-C en IPMA-D certificeringen, zowel bij het theoriegedeelte als bij het schrijven van het projectrapport.